६० रुपियाँको सुरुवात !!!


ACCOUNTS

A variety of accounts to meet all your needs

REGULAR SAVING

Started From Just Rs.100-3000 Per Month


PIGGY BOX SAVINGS (KHUTRUKE BOX)

Started From Just Rs.100 Per Month


OPTIONAL SAVINGS

Started From Just Rs.100 Per Month


More about Accounts [..]

REMITANCES

Variety of Remittances that you looking for..

Explorer more Remittance

ABOUT US

सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड "कमाएर मात्र हैन, बचत गरेर धनि होइन्छ " भन्ने मूल नाराका साथ २०५५ साल पौष २५ गतेका दिन बचत समुहको रुपमा स्थापना भइ अगाडी बढेको र समुहलाई वैधानिकता प्रदान गर्न २०५७ भाद्र २२ गते जिल्ला सहकारी कार्यालय, स्याङ्गजा मा विधिवत रुपमा दर्ता भएको हो । ...  

Know More....

063-423189

SURYODAYA SAACOS IN STATISTICS
  • Share Capital : 76,775,600.00
  • Total Saving : 503,388,285.97
  • Total Outstanding Loan : 557,450,101.86
  • Total Member : 10957
  • (Male: 4695 Female: 6249 Other: 13)
  • Minor Member : 2283
  • Total Assets : 733,099,523.74
  • No. of Employee: Regular Staffs: 27
  • Note: Up to Jan. 14, 2024 Poush 29, 2080

SOCIAL MEDIA